Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Địa chỉ: Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark 72 Tower, E6 Phạm Hùng, Hà Nội.
ĐT: +84 – 24 3562 6000 hoặc +84 – 24 7300 7373
Fax: +84 – 24 356 24 850
Email: contact@fis.com.vn
Website: vn.fpt-is.com

Trong suốt hơn 25 năm phát triển, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System – FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp 4.0 phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH

– Cung cấp các giải pháp chuyên ngành cho các lĩnh vực: Chính phủ, Tài chính công, Ngân hàng – Tài chính, Giao thông Vận tải, Viễn thông, Y tế và Điện, Nước, Gas.
– Cung cấp các giải pháp đa ngành đặc thù cho từng ngành kinh tế
– Cung cấp các dịch vụ Tích hợp hệ thống và các dịch vụ Công nghệ thông tin