Keysight Technologies ( Tập đoàn giải pháp Ixia )

Địa chỉ: Singapore – Ixia Asia Pacific Headquarters
1 Yishun Ave 7, SINGAPORE 768923, Singapore
ĐT: +65-6215-7700
Website: www.ixiacom.com

Ixia, công ty con của Keysight, cung cấp giải pháp bảo mật giúp các mạng lưới và các trình ứng dụng mạnh hơn thông qua thử nghiệm nghiêm ngặt và sử dụng nền tảng hiển thị mạng mạnh mẽ mang lại khả năng phục hồi bảo mật và trí thông minh ứng dụng. Các doanh nghiệp, chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các giải pháp của Ixia để cải thiện các hoạt động bảo mật và mạng (NetOps và SecOps) và quản lý CNTT thông qua cơ sở hạ tầng hiển thị từ đầu đến cuối bao gồm các mạng lưới vật lý ảo, ứng dụng và bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ixiacom.com

Sản phẩm / Giải pháp

  • Cyber Range 
  • Vision E1S