Ông Anthony Lim

Ông Anthony Lim

Tư vấn trưởng về an toàn, an ninh và quản trị mạng, Fortinet, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ông Anthony Lim là người đi tiên phong trong lĩnh vực an ninh và quản trị mạng tại Singapore và Châu Á Thái Bình Dương, có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn với vai trò là một nhà lãnh đạo kinh doanh, nhà tư vấn, nhà biện hộ, người hướng dẫn và kiểm toán viên.
Ông đã giữ vai trò giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh an ninh mạng tại IBM, CA và Check Point ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, là đồng tác giả của bằng chứng nhận chuyên môn kỹ thuật quốc tế về bảo mật đám mây, và là một nhà nghiên cứu tại trường đại học, giảng viên phụ trợ và nhà phát triển học phần cho một số trường đại học và các cơ quan chuyên nghiệp.
Ông là nhà diễn giả và nhà cung cấp nội dung nổi tiếng lâu năm cho nhiều doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính phủ và các hội nghị học thuật, hội thảo, thảo luận bàn tròn của đội ngũ lãnh đạo , chương trình đào tạo, ủy ban và truyền thông (ấn phẩm, phát thanh truyền hình, internet) và được phỏng vấn thường xuyên trên các kênh truyền hình tin tức quốc gia.
Ngoài ra, Ông là thành viên của nhóm kiểm định chất lượng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về điện toán đám mây, đồng thời hỗ trợ kiểm định bảo mật phần mềm. Ông từng theo học trường đại học Singapore và là cử nhân Đại học Illinois, Urbana-Champaign.

Chủ đề
KHUÔN KHỔ QUẢN TRỊ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ DỊCH VỤ ĐÁM MÂY

Tóm tắt
Ngày nay, việc đổi mới, triển khai và tiêu thụ dịch vụ đám mây đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt vì những lợi ích đến từ quản lý chi phí hoạt động, khả năng lưu trữ, dàn dựng, tính liên tục trong kinh doanh, khả năng mở rộng, hay tính linh hoạt và tốc độ, v.v. Các dịch vụ mới như FinTech, Internet Vạn vật, ứng dụng di động, SD-WAN, v.v … đều sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây và ở cốt lõi của nó là các trung tâm dữ liệu với nhiệm vụ lưu trữ và chạy lưu trữ, chuyển mạch, kết nối mạng, cung cấp công suất tính toán cũng như đảm bảo độ tin cậy và sức mạnh của dịch vụ.
Có nhiều lo ngại về vấn đề bảo mật và quản trị chủ yếu liên quan đến dữ liệu và tính khả dụng khi mà đám mây là mô hình thuê ngoài và người sử dụng có xu hướng mất khả năng hiển thị và kiểm soát.
Do đó, điều đặc biệt quan trọng là phải xem xét và tuân thủ các khuôn khổ và chứng nhận an ninh và bảo mật được thiết lập trong nước và quốc tế, từ ISO, CSA tới một số khuôn khổ địa phương từ cơ quan tiền tệ, chính phủ, v.v. – để ít nhất có thể tin tưởng, đảm bảo việc các quy trình, chính sách và phương pháp nhất định đã được thiết lập nhằm đảm bảo an ninh mạng của các dịch vụ đám mây. Chúng tôi đồng thời cũng xem xét các mẫu tuyên bố bảo đảm từ một số nhà cung cấp điện toán đám mây lớn như Microsoft, Amazon và các công ty viễn thông địa phương.