Ông Hà Văn Nam

Ông Hà Văn Nam

Kỹ sư Điện tử-Viễn thông, Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

Hà Văn Nam, kỹ sư Điện tử-Viễn thông trường đại học Bách Khoa Hà Nội, bắt đầu làm tại công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam (VSEC) từ năm 2014 trong lĩnh vực dịch ngược và phân tích mã độc, phát triển phần mềm trên PC.

Chủ đề
Quy trình sinh khóa và quản lý khóa cho thiết bị bảo mật

Tóm tắt
+ Quy trình sinh khóa cho phần mềm hoặc thiết bị phần cứng
+ Quản lý khóa và xác thực khóa
+ Ứng dụng demo trên thiết bị phần cứng