Ông Lê Quang Hà

Ông Lê Quang Hà

Trưởng phòng Giải pháp An toàn thông tin doanh nghiệp, Công ty An ninh mạng Viettel

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin. Hiện đang là trưởng phòng Giải pháp An toàn thông tin Doanh nghiệp của Công ty An ninh mạng Viettel.

Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel ứng cứu, xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng quan trọng tầm cỡ quốc gia.

Chủ trì công tác xây dựng các giải pháp ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và các khách hàng lớn ở Việt Nam và 10 nước trên thế giới.

Từng là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng trong ngành An toàn thông tin trong và ngoài khu vực Hà Nội.

Chủ đề
Phòng chống tấn công APT cho các hạ tầng quan trọng