Ông Ngô Tuấn Anh

Ông Ngô Tuấn Anh

Phó Chủ tịch phụ trách ANM, Tập đoàn BKAV

Tiểu sử

  • Điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn
  • Giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin (CSO) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng, 2009.
  • Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC)
  • Phụ trách dự án ISO 27001 về hệ thống quản lý an ninh thông tin.
  • Phụ trách dự án phát triển các thiết bị an ninh mạng của Bkav: Bkav IPS Firewall – BIF và Bkav SOC
  • Chủ trì triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng cho nhiều cơ quan, tổ chức quan trọng và các sự kiện lớn tại Việt Nam
  • Phụ trách dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số BkavCA, Thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử của Bkav
  • Giảng viên các chương trình đào tạo an ninh mạng.

Chủ đề
Phát triển nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam: thực tế và góc nhìn từ doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

Tóm tắt
“Việt Nam có thể trở thành cường quốc về An ninh mạng” – đây là tầm nhìn cũng như yêu cầu của Chính phủ và cơ quan quản lý. Vậy làm thế nào để biến mục tiêu đó thành hiện thực, bài trình bày với góc nhìn từ lãnh đạo một doanh nghiệp hoạt động gần 20 năm trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ chia sẻ khả năng, cách thức thực hiện và đề xuất các kiến nghị cụ thể. Trong đó việc xây dựng nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng là cốt lõi để đảm bảo thành công.