Ông Nguyễn Phúc Dũng

Ông Nguyễn Phúc Dũng

Giám đốc Tư vấn giải pháp cấp cao, Tech Data Advanced Solution Vietnam

Ông Nguyễn Phúc Dũng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm Tư vấn CNTT, 8 năm kinh nghiệm xây dựng các hệ thống CNTT lớn cho ngành công nghiệp quan trọng. Ông Dũng là một nhà tư vấn đáng tin cậy với khả năng phân tích, thiết kế, giải pháp, trình bày và triển khai đã được chứng minh, Ông Dũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các cấp độ của các khách hàng khác nhau.
Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại của mình, Ông Dũng đã làm việc tại IBM 8 năm với tư cách là Giám đốc tư vấn kỹ thuật, nơi ông phụ trách nhiều giải pháp phần mềm & bảo mật bao gồm: Cloud, Big Data Analytics, Network Security, Database Security, Industry Data Model.
Trước khi gia nhập IBM, ông Dũng đã có hơn 12 năm kinh nghiệm về CNTT với nhiều vai trò khác nhau như: Quản lý dự án cao cấp tại Pyramid Consulting và Global CyperSoft Inc, Giám đốc đảm bảo chất lượng tại TMA Solutions.
Ông Dũng có bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên, Chứng chỉ chuyên gia kỹ thuật của IBM và đang theo học MBA, Đại học RMIT.

Chủ đề
Tình hình tấn công mạng và lộ lọt dữ liệu 2018: góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp

Tóm tắt

1. Giới thiệu Tech Data Advanced Solution
2. Tổng quan về tấn công mạng và xâm phạm dữ liệu 2018
3. Kỷ nguyên bảo mật kế tiếp: Intelligence, AI, Đám mây và Kết nối
4. Bảo vệ tổ chức của bạn với những nguy cơ trong tương lai:
Giới thiệu và trình bày hướng dẫn Security Blueprint và giải thích một số thành phần quan trọng như:
– Phát hiện và phân tích mục tiêu tấn công – Trend Micro DDI
– Quản lý và bảo mật đầu cuối – IBM MaSS 360 & Trend Micro
– Bảo mật đầu cuối, Tường lửa & Bảo mật mạng – Cisco, Trend Micro IPS
– Quản lý nhận diện – Sailpoint, Entrust Datacard
– Bảo mật cơ sở dữ liệu – IBM Guardium