Ts. Hing Yan Lee

Dr. Hing Yan Lee

Executive Vice President, APAC, Cloud Security Alliance

Tiến sĩ Hing-Yan LEE đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông cho khối chính phủ và khối tư nhân. Trong hơn 9 năm, ông giữ chức vụ Giám đốc phụ trách Điện toán đám mây Quốc gia tại Cục Phát triển về Infocomm của Singapore, nơi ông chịu trách nhiệm về chương trình quốc gia về phát triển hệ sinh thái đám mây, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ đám mây vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, và xây dựng một môi trường đáng tin cậy (bao gồm việc phát triển các tiêu chuẩn bảo mật đám mây đa tầng và hướng dẫn ứng cứu sự cố đám mây).
Hing-Yan đồng sáng lập hai công ty công nghệ cao và là cố vấn cho một công ty khởi nghiệp về công nghệ Finetech. Ngoài ra, ông là phó giáo sư công tác tại Đại học Quốc gia Singapore và tham gia Ban Cố vấn về Infocomm & Truyền thông số tại Đại học Bách khoa Singapore. Ông còn là thành viên của Ủy ban Kiểm định Kỹ thuật, đồng chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật năng lực thông tin quốc gia về Điện toán đám mây đồng thời là thành viên của Lực lượng điều phối hợp tiêu chuẩn điện toán đám mây của Ủy ban tiêu chuẩn Infocomm Singapore. Ông cũng là thành viên Hội đồng tư vấn về nghiên cứu và phát triển của công ty NatSteel, cố vấn/thành viên của Ủy ban lưu trữ quốc gia Singapore và Hội đồng Công nghệ thông tin Úc-Singapore. Hing-Yan là thành viên của Hiệp hội máy tính Singapore.
Ông có bằng Cử nhân (Kỹ thuật) với bằng danh dự hạng nhất về Điện toán và bằng Thạc sĩ Khoa học Quản lý tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Ông cũng đã nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Khoa học Máy tính của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign. Xu hướng nghiên cứu của ông bao gồm kỹ thuật phần mềm, trực quan hóa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán lưới và điện toán đám mây.

Chủ đề
Hệ sinh thái đám mây an toàn trong chuyển đổi số và kinh nghiệm từ các nước trong khu vực

Tóm tắt
Sự chuyển đổi mô hình Điện toán đám mây mang lại những thay đổi đột phá cho các mô hình kinh doanh truyền thống trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Phát triển hệ sinh thái nơi nhu cầu của người dùng cuối được đáp ứng bởi Nhà cung cấp dịch vụ đám mây, hợp tác với các công ty công nghệ và viễn thông, cần được góp sức bởi các trung tâm ươm tạo và đổi mới nhằm tạo cơ hội thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu để cắt giảm chi phí và rào cản về ứng dụng công nghệ đám mây. Trong số các yếu tố giúp cung cấp nền tảng vững chắc cho một hệ sinh thái, bảo mật luôn là mối quan tâm hàng đầu được các nhà quản lý Công nghệ thông tin đưa ra khi họ xem xét ứng dụng đám mây. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn bảo mật đám mây là chìa khóa để xây dựng một môi trường đáng tin cậy để triển khai đám mây. Đào tạo các chuyên gia Công nghệ thông tin cũng rất quan trọng để đảm bảo họ tận dụng lợi thế của mô hình điện toán mới này.