Home Diễn giả 2020

DIỄN GIẢ 2020

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH: AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN

Ông Mark Lee
Giám đốc kinh doanh khu vực, RSA NetWitness Business (Khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc Đại lục)

Ông Eugene Low
Giám đốc khu vực ASEAN và Nam Á, Darktrace

Ông Phó Đức Giang
Giám Đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

Ông Võ Tấn Long
Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn CNTT, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

Ông Lê Quang Hà
Giám đốc sản phẩm, Công ty An ninh mạng Viettel

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1: GIÁM SÁT VÀ NGĂN NGỪA HIỂM HỌA AN NINH MẠNG CHO CÁC HẠ TẦNG TRỌNG YẾU QUỐC GIA

Ông Đỗ Đức Huy
Chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao RSA Security LLC (Đông Nam Á)

Ông MANAS PAIKRAY
Head of Group SOC Engineering Team United Overseas Bank Group

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

Ông Philip Hung Cao
Kiến trúc sư giải pháp, Palo Alto Networks

Ông Ajay Kumar
Giám đốc Kỹ thuật giải pháp, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, BeyondTrust

Ông Lê Đức Anh
Giám đốc phát triển kinh doanh, Group-IB Việt Nam

Ông Gaurav Mallawat
Trưởng nhóm Kỹ thuật giải pháp, ASEAN, Cloudflare

Ông Nguyễn Duy Thành
Chuyên gia tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam