Home Speakers Bà Nguyễn Bảo Ngọc

Bà Nguyễn Bảo Ngọc

Bà Nguyễn Bảo Ngọc
Giám đốc dự án, HIKVISION Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Bà Bảo Ngọc đã làm việc trong ngành Giám sát CCTV bao gồm cả An ninh mạng cho hệ thống CCTV hơn 16 năm.
Càng nhiều thứ được kết nối với internet, con người càng có nhiều rủi ro. Vậy Hikvision đã phát triển các công cụ, công nghệ như thế nào để bảo vệ khách hàng được an toàn trên internet? Làm thế nào để bảo vệ “người dùng” khi họ “di chuyển” trên internet?
Thay mặt cho Hikvision – nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu thế giới, hơn 19.000 kỹ sư RnD – bà sẽ giới thiệu trách nhiệm của Hikvision trong An ninh mạng của hệ thống CCTV, bà sẽ giúp người dùng hệ thống CCTV an toàn hơn và có thể tự bảo vệ mình.

| CHỦ ĐỀ

An toàn an ninh mạng cho hệ thống CCTV của Hikvision

| TÓM TẮT

Giấy trắng về An ninh mạng Hikvision
Ngành công nghiệp giám sát ban đầu dựa trên công nghệ tương tự hoạt động trên các mạng cá nhân. Trong những ngày đó, ngành công nghiệp tập trung vào giá thành sản phẩm, hiệu suất và tính dễ sử dụng. Khi ngành công nghiệp chuyển đổi từ tương tự và cô lập sang kỹ thuật số và kết nối mạng, chúng ta đã thấy những lợi ích mà cuộc cách mạng kỹ thuật số và kết nối mang lại cho ngành giám sát. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã chứng kiến sự lan rộng của nhiều loại tấn công an ninh mạng độc hại từ Internet đến ngành công nghiệp giám sát.
An ninh mạng không chỉ là trách nhiệm của các nhà sản xuất sản phẩm. Tất cả những người tham gia trong suốt vòng đời của dự án, bao gồm người dùng, nhà tích hợp hệ thống, nhà điều hành, nhà thiết kế hệ thống và các nhà cung cấp dịch vụ khác, đều có trách nhiệm sử dụng các phương pháp hay nhất về an ninh mạng. Tất cả các bên liên quan phải đối mặt với những thách thức an ninh mạng giống nhau. Giải pháp cho vấn đề này là công nghệ 30% và quản lý 70%.