Home Speakers Ông Bill Feng

Ông Bill Feng

Ông Bill Feng
Chuyên gia cao cấp về giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, Huawei Carrier BG

 

| TIỂU SỬ

Ông Bill Feng có bằng tiến sĩ về an ninh mạng tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Ông có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý an ninh mạng của nhà mạng. Ông đã tham gia nghiên cứu về bảo mật thông tin di động, bảo mật IoT và bảo mật doanh nghiệp trong một thời gian dài. Ông hiện là Chuyên gia cao cấp về giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ liệu của Huawei Carrier BG.

| CHỦ ĐỀ

Kết hợp tổng thể thiết bị đầu cuối – đường truyền – đám mây, xây dựng một thế giới an toàn và được kết nối

| TÓM TẮT

Đang được cập nhật