Home Speakers Ông Đào Minh Tuấn

Ông Đào Minh Tuấn

Ông Đào Minh Tuấn
Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

 

| TIỂU SỬ

Kinh nghiệm

Là cán bộ công nghệ thông tin của Vietcombank từ 12/1991, Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm CNTT của Vietcombank từ 03/1993.

Từ 11/1993 – 5/2007: Ông giữ chức vụ Giám đốc TTCNTT Vietcombank

Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông có nhiều đóng góp lớn, quan trọng vào sự phát triển của Vietcombank.

Ông đã đề xuất và trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều dự án công nghệ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro, chi phí, nâng cao năng suất & hiệu quả lao động.

Với những đóng góp lớn vào sự phát triển của Vietcombank, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách công nghệ của Vietcombank từ 06/2007 đến nay:

Các dự án chính:

  • Vietcombank Core Banking
  • Vietcombank Trade finance
  • Vietcombank LOS
  • Vietcombank Treasury
  • Vietcombank retail banking: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Mobile Money
  • Vietcombank card’s services: Visa, Mastercard, American Express, JCB, CUP Issuance and Payment Projects; Vietcombank’s debit cards, ATM, POS, Ecommerce……
  • Vietcombank Digibank
  • Vietcombank Payment Hub
  • Vietcombank PCM
  • Vietcombank PCI DSS

| CHỦ ĐỀ

Nâng cao năng lực phòng chống gian lận đối với các giao dịch ngân hàng số