Home Speakers Ông Eugene Low

Ông Eugene Low

Ông Eugene Low
Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Darktrace

 

| TIỂU SỬ

Eugene Low là Giám đốc khu vực ASEAN và Nam Á tại Darktrace. Là người nắm giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Darktrace, Eugene hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia CNTT và CISO nhằm nhận diện những thách thức bảo mật riêng biệt của từng tổ chức và đề xuất giải pháp dựa trên các công nghệ của Darktrace. Trước khi làm việc tại Darktrace, ông đã làm việc tại một trong những công ty viễn thông lớn nhất của Singapore trong 14 năm và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong thời gian tại nhiệm. Eugene có bằng Cử nhân Kỹ thuật Máy tính, chuyên ngành Trí tuệ và Mạng nơ-ron nhân tạo của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

| CHỦ ĐỀ

Thay đổi thế giới mạng trong cuộc chiến giữa những thuật toán

| TÓM TẮT

Trong số các công nghệ mới đang phát triển nhanh chóng hiện nay, sự xuất hiện của các mã độc được hỗ trợ bởi AI đang tạo ra nhiều cuộc tấn công mạng với mức nguy hiểm tăng theo cấp số nhân và rất khó xác định. Chỉ trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thể chứng kiến các cuộc tấn công mạng siêu tốc và được tăng cường bởi sức mạnh của AI trên quy mô lớn. Để bảo vệ mình trước các cuộc tấn công sử dụng AI, các tổ chức cũng đang tận dụng chính công nghệ này để nâng cấp hệ thống phòng thủ của mình nhằm xác định và vô hiệu hóa các mối nguy hại tại bất cứ đâu và bất cứ khi nào chúng xuất hiện.

Các nội dung chính:

  • Sự chuyển dịch mô thức của không gian mạng 
  • Sự phát triển của các kỹ thuật tấn công sử dụng AI
  • Hệ thống bảo mật miễn dịch và khả năng Ứng phó tự động 
  • Ví dụ thực tiễn về những trường hợp ngăn chặn rủi ro thành công của Cyber AI