Home Speakers Ông Gaurav Mallawat

Ông Gaurav Mallawat

Ông Gaurav Mallawat
Giám đốc kỹ sư giải pháp, ASEAN, Cloudflare

 

| TIỂU SỬ

Gaurav Mallawat là Giám đốc kỹ sư giải pháp tại Cloudflare quản lý khu vực ASEAN. Tại Cloudflare, Gaurav giúp khách hàng ứng phó với các vấn đề về Bảo mật ứng dụng và An ninh mạng. Trước khi gia nhập Cloudflare, Gaurav đã hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp tại Mỹ giải quyết các vấn đề về hoạt động bằng cách khai thác các giải pháp CDN từ Akamai. Gaurav rất tích cực tham gia trao đổi, trò chuyện và tìm hiểu thêm về các công nghệ An ninh mạng.

| CHỦ ĐỀ

Nâng cấp hệ thống bảo mật trước sự phát triển của tấn công DDoS

| TÓM TẮT

Sự gia tăng của các cuộc tấn công DDoS với quy mô, thời lượng và mức độ dai dẳng khác nhau đã khiến việc bảo vệ DDoS trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động trực tuyến của mọi doanh nghiệp và tổ chức. Tuy nhiên, có những lưu ý chính về bang thông, khả năng quản lý, phân phối, cảnh báo, báo cáo và hỗ trợ toàn cầu mà các chuyên gia kỹ thuật quản lý rủi ro và bảo mật cần đánh giá khi lựa chọn giải pháp phòng chống DDoS. Hơn nữa, bản chất của các cuộc tấn công DDoS đã thay đổi, bởi chi phí và sự dễ dàng khi phát động một cuộc tấn công DDoS đã thay đổi đáng kể.

Gaurav sẽ giới thiệu cách mà các giải pháp chống DDoS trên đám mây của Cloudflare cung cấp các tính năng chính cho phép các chuyên gia bảo mật bảo vệ tổ chức và khách hàng của họ chống lại các cuộc tấn công DDoS tinh vi nhất mà chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây.