Home Speakers Ông Lê Quang Hà

Ông Lê Quang Hà

Ông Lê Quang Hà
Giám đốc Giải pháp ATTT cho Doanh nghiệp, Viettel Cyber Security

 

| TIỂU SỬ

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin.

Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel ứng cứu, xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng quan trọng tầm cỡ quốc gia.

Chủ trì công tác xây dựng các giải pháp ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và các khách hàng lớn ở Việt Nam và 10 nước trên thế giới.

Từng là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng trong ngành An toàn thông tin trong và ngoài khu vực Hà Nội.

| CHỦ ĐỀ

Tấn công mạng 3 quý đầu năm tại Việt Nam và một số giải pháp

| TÓM TẮT

Điểm qua bức tranh về tình hình tấn công mạng tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2020 và nêu ra một số hướng tiếp cận mới để đối phó với các nguy cơ an ninh mạng ngày càng nguy hiểm, phức tạp.