Home Speakers Ông Manas Paikray

Ông Manas Paikray

Ông Manas Paikray
, Trưởng nhóm Kỹ thuật SOC, Ngân hàng United Overseas Bank (Singapore)

 

| TIỂU SỬ

Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong thiết kế và vận hành hóa các dự án tích hợp hệ thống và hạ tầng quy mô lớn tại các công ty toàn cầu như UOB, Securonix và GE Capital.

| CHỦ ĐỀ

Ứng dụng công nghệ Máy học và Trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu an toàn thông tin thế hệ mới

| TÓM TẮT

Trong an ninh mạng, “phân tích” là một lĩnh vực luôn không ngừng phát triển. Phân tích bảo mật có những thách thức riêng do khối lượng lớn của các nguồn cung cấp dữ liệu rời rạc và các yêu cầu phải phát hiện các mối đe dọa nhanh hơn. Chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm bảo mật để giúp tìm ra “cái kim trong bọc”. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã và đang tận dụng những kĩ thuật máy học tiên tiến để thực hiện các cuộc tấn công mạng tinh vi. Do đó, để phát hiện các mối đe dọa nâng cao, chúng ta cần thực hiện một cách tiếp cận tổng thể bằng cách ứng dụng các kĩ thuật hiện đại và công nghệ mới với tính khả thi cao và hữu hình hơn.