Home Speakers Ông Mark Lee

Ông Mark Lee

Ông Mark Lee
Giám đốc kinh doanh khu vực, RSA NetWitness Business (Khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc)

 

| TIỂU SỬ

Mark Lee là Giám đốc Kinh doanh khu vực của RSA với gần hai mươi năm kinh nghiệm trong linh vực Truyền thông thông tin. Ông là người có kiến thức sâu rộng về an ninh mạng và quản lý rủi ro kỹ thuật số.

Mark chịu trách nhiệm phát triển và hỗ trợ kinh doanh giải pháp Phát hiện và ứng phó với mối đe dọa (Threat Detection and Response) của RSA tại Đông Nam Á và khu vực Trung Quốc Đại lục. Ông đóng vai trò lãnh đạo trong các chiến lược Go-to-market của công ty, thúc đẩy hợp tác với các khách hàng, đối tác và tham gia tư vấn các vấn đề về an ninh mạng.

Mark có kinh nghiệm chuyên sâu về vận hành, hỗ trợ, quản lý dự án, quản lý sản phẩm, phát triển và chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Ông rất tích cực phối hợp với các tập đoàn và Hiệp hội bảo mật CNTT trên khắp các khu vực để cung cấp các khóa đào tạo an ninh mạng cho đội ngũ nhân viên của họ.

| CHỦ ĐỀ

Tấn công mạng 202x: Xu hướng và thách thức

| TÓM TẮT

Việc tiến hành chuyển đổi số đã và đang giúp cho nhiều tổ chức gia tăng hiệu quả hoạt động. Tuy vậy, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ cũng đồng thời khiến họ dễ bị tấn công hơn bởi các mối đe dọa trên không gian mạng.

Chúng ta đang trải qua một giai đoạn chưa từng có tiền lệ với những rủi ro an ninh đặc biệt nghiêm trọng như Ransomware, tấn công Phishing,… Những mối đe dọa này đã khiến các tổ chức tiêu tốn rất nhiều nguồn lực để ngăn ngừa rủi ro và bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể gây ra những thiệt hại nhiều mặt đối với tài chính, uy tín của các công ty.

Trong bài trình bày này, diễn giả sẽ chia sẻ về những rủi ro tiềm ẩn với mức độ nguy hại cao mà các tổ chức thường bỏ qua.