Home Speakers Ông Nguyễn Duy Thanh

Ông Nguyễn Duy Thanh

Ông Nguyễn Duy Thanh
Chuyên gia tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Thanh Nguyen, CCIE #50479, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng và an ninh mạng. Trước khi gia nhập Fortinet, ông là Kỹ sư cấp cao tại Dimension Data. Thanh có một niềm đam mê rất lớn đối với công nghệ mạng và bảo mật, đây cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong những thành tựu mà ông đạt được cho đến nay. Tại Fortinet, Thanh chịu trách nhiệm tư vấn các giải pháp bảo mật và mang những kiến thức kỹ thuật về các giải pháp của Fortinet đến gần hơn với các khách hàng và đối tác tại thị trường Việt Nam.

| CHỦ ĐỀ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao năng lực điều hành an ninh mạng

| TÓM TẮT

Một SOC trung bình nhận được 10.000 cảnh báo mỗi ngày nhưng chỉ có nhân lực và nguồn lực để xử lý một phần trong số đó. Hai phần ba các nhà phân tích bảo mật chỉ điều tra được dưới 30 cảnh báo mỗi ngày và một nửa trong số chúng là phân loại nhầm (false positives).  Một điều đáng mừng là chúng ta hiện đã cí những công nghệ được thiết kế đặc biệt để giải quyết những vấn đề này. Câu hỏi đặt ra tại đây là, công cụ SOC nào phù hợp với tổ chức của bạn? Hãy cùng khám phá Mô hình tự động hoá SOC của Fortinet được thiết kế để giúp đội ngũ bảo mật của tổ chức xác định mức độ trưởng thành hiện tại (maturity level) của hệ thống và sau đó chọn ra những giải pháp bảo mật phù hợp nhất với môi trường của mình. Các giải pháp tích hợp Trí tuệ nhân tạo của Fortinet, như FortiAnalyzer, FortiSIEM, và FortiSOAR, được thiết kế để giúp thực hiện quá trình chuyển đổi này.