Home Speakers Ông Nguyễn Nam Tiến

Ông Nguyễn Nam Tiến

Ông Nguyễn Nam Tiến
Quyền Trưởng ban Công Nghệ Thông tin, Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

 

| CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm giám sát và khắc phục hậu quả từ các cuộc tấn công có chủ đích với hạ tầng hàng không