Home Speakers Ông Võ Quang Lâm

Ông Võ Quang Lâm

Ông Võ Quang Lâm
Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 

| TIỂU SỬ

Học vấn
1988 –1999: Học Tiến sĩ tại Đại học Western Czech General.
1982 – 1988: Bằng Kỹ sư tại Đại học Plzen (Séc)
1977 – 1982: Sinh viên khoa Ngôn ngữ Séc Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Sự nghiệp
1989 – 1992:  Đại sứ Việt Nam tại Séc
2003 – 2005:  Ban Khoa học và Môi trường, EVN
2005 – 2008:  Công ty Viễn thông Điện lực
2009 – 2012: Trưởng ban Quan hệ công chúng, EVN
2012 – 2015: Trợ lý Chủ tịch và Giám đốc điều hành, EVN
2015 – 2017: Trưởng ban Quản lý đấu thầu, EVN
2017 – nay: Phó Tổng giám đốc, EVN