Home Speakers TS. Nguyễn Khắc Lịch

TS. Nguyễn Khắc Lịch

TS. Nguyễn Khắc Lịch
Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 

| TIỂU SỬ

TS. Nguyễn Khắc Lịch Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin: Ông là một nhà Lãnh đạo, một chuyên gia đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn, an ninh mạng, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan như: 10 năm làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, 10 năm tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và hơn 5 năm tại các Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Cục An toàn thông tin. Ông đã chủ trì xây dựng nhiều công trình lớn, như: Ngân hàng dữ liệu Bưu điện, Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT (e-VNPT), Hệ thống phần mềm Quốc hội điện tử e-PAS, chỉ đạo chiến dịch chống tấn công mạng vào các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Vietnam airline, ông cũng chủ trì xây dựng, triển khai thực thi nhiều chính sách, văn bản qui phạm pháp luật quan trọng, như: Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Thông tư 20/2017/TT-BTTTT qui định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.