Home TÀI TRỢ | TRIỂN LÃM Lý do tài trợ | triển lãm

LÝ DO TÀI TRỢ | TRIỂN LÃM

TĂNG CƯỜNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Quảng bá rộng rãi hình ảnh của công ty thông qua các chiến dịch truyền thông đa kênh được triển khai chuyên nghiệp và hiệu quả

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI
QUAN HỆ

Gặp gỡ, giao lưu với hàng trăm CEO, CISO, CIO, CSO để xây dựng, củng cố các mối quan hệ và cải thiện hiệu quả kinh doanh

GIỚI THIỆU VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mới nhất tới hàng trăm lãnh đạo phụ trách CNTT đang tìm kiếm giải các pháp bảo mật để đối phó với các thách thức an ninh thế hệ mới

NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG

Tiếp cận với các khách hàng, đối tác tiềm năng nhằm tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu thị trường và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp

KHÁCH THAM DỰ TIÊU BIỂU 2019

cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác…

Tham gia Vietnam Security Summit 2020 để có cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với các đối tác tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, TÀI TRỢ, TRIỂN LÃM

Cô Triệu Quỳnh Mai
Giám đốc sự kiện

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 18
Mobile: 0972 028 897