Home TỔNG QUAN Đơn vị chủ trì & tổ chức

CƠ QUAN BẢO TRỢ VÀ TỔ CHỨC

BẢO TRỢ VÀ CHỈ ĐẠO

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Ngày 30/9/1950, Ban Thường vụ Trung ương (khóa I) đã ra Quyết nghị số 57-QN/TW thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội.

BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN 2020

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

TẬP ĐOÀN IEC

IEC là một trong những tập đoàn hàng đầu về tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường và cung cấp các dịch vụ tư vấn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thông minh, ngân hàng – tài chính. Chúng tôi tổ chức đa dạng các diễn đàn cấp cao, hội thảo, triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế với sự tham gia chỉ đạo của Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của các nước. Từ những sự kiện thường niên quy mô lớn do IEC tổ chức cho tới những sự kiện thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu khách hàng, chúng tôi đều hướng đến thúc đẩy kết nối đầu tư, gia tăng giá trị các thương hiệu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG IEC 2020

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2020

Diễn đàn được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành năng lượng của Việt Nam.

Chương trình hướng tới mục tiêu đề xuất các cơ chế, chính sách, trao đổi các kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh giữa các đô thị thành viên của ASEAN và thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế với các địa phương của Việt Nam

Với chủ đề “Hành trình chuyển đổi số chưa từng có trong môi trường ngân hàng”, Banking Tech Vietnam 2020 sẽ mang đến các cuộc thảo luận chuyên sâu về những khó khăn chính mà các ngân hàng phải đối mặt khi chuyển từ ngân hàng dịch vụ truyền thống sang mô hình số hoá.