Home TỔNG QUAN Tổng quan sự kiện

TỔNG QUAN SỰ KIỆN

 Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng 2020 đã diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 800 đại biểu và hơn 30 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành
trong nước và quốc tế. Bên cạnh những xu hướng cập nhật và chia sẻ giá trị về tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới, sự kiện còn mang đến
những giải pháp bảo mật tiên tiến do hơn 40 nhà cung cấp giải pháp uy tín thế giới trưng bày và giới thiệu.