Home Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN

07:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00
LỄ KHAI MẠC & THAM QUAN TRIỂN LÃM
08:10
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
CÁC BÁO CÁO CHÍNH
08:20
Tổng quan tình hình an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 và xu hướng năm 2020

Đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
08:40
Định hướng xây dựng khung pháp lý nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công An
09:00
Tấn công mạng 202x: Xu hướng và thách thức

Chuyên gia tư vấn
09:20
TIỆC TRÀ
09:40
Ngăn ngừa rò rỉ thông tin quy mô lớn: Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực

Chuyên gia tư vấn
10:00
Xây dựng chiến lược bảo mật phù hợp trong kỷ nguyên đám mây

Chuyên gia tư vấn
10:30
TOẠ ĐÀM CẤP CAO
Chủ đề thảo luận:

 


 • Xu hướng công nghệ an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu trong năm 2020

 • Cách tiếp cận mới đối với chiến lược an toàn an ninh mạng của các tổ chức/doanh nghiệp

 • Chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro trong môi trường mạng phức tạp hiện nay


 

Thành phần tham gia:

 


 • Đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công An

 • Đại diện công ty công nghệ

 • Đại diện doanh nghiệp (Khối Tài chính – Ngân hàng, Năng lượng, Vận tải & Logistics,…)

 • Chuyên gia tư vấn

11:50
PHÁT BIỂU BẾ MẠC
12:00
KẾT THÚC PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
 • Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thời gian: 07:30 – 12:00

GIÁM SÁT VÀ NGĂN NGỪA HIỂM HỌA AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO CÁC HẠ TẦNG TRỌNG YẾU QUỐC GIA

13:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
13:30
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao,
Bộ Công an
13:35
Bảo vệ mạng lưới IoT của các thành phố thông minh

Chuyên gia tư vấn
13:55
Xây dựng hệ thống định danh điện tử nhằm phát triển các dịch vụ công trên môi trường số

Chuyên gia tư vấn
14:15
Đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống CCTV công cộng

Chuyên gia tư vấn
14:35
Mã hóa dữ liệu: Cách thức bảo mật dữ liệu trên đám mây?

Chuyên gia tư vấn
14:55
TIỆC TRÀ
15:15
Giải pháp phát hiện và giảm thiểu hậu quả từ các cuộc tấn công APT

Đại diện doanh nghiệp (Năng lượng)
15:35
Phát hiện và phản ứng sự cố trong thời gian thực với hệ thống SOC tự động

Đại diện doanh nghiệp (Năng lượng)
15:55
THẢO LUẬN
Chủ đề thảo luận • Tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác giữa các cơ quan nhà nước nhằm cải thiện năng lực bảo mật thông tin quốc gia

 • Phát hiện và xử lý các rủi ro an ninh nội bộ nhằm bảo vệ các dữ liệu và tài sản trọng yếu

 • Xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả cho hệ thống bảo mật

 • Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống giám sát vận hành SOC thế hệ mới


Thành phần tham gia • Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an

 • Đại diện Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Đại diện doanh nghiệp (Năng lượng, Hàng không, …)

 • Đại diện công ty công nghệ

17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
 • Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 2, 3
 • Thời gian: 13:00 – 17:30

BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

13:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
13:30
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông
13:35
Bảo vệ các tài sản số của doanh nghiệp trong môi trường đám mây

Chuyên gia tư vấn
13:55
Xây dựng kiến trúc bảo mật an toàn với Zero Trust

Chuyên gia tư vấn
14:15
Giải pháp phòng ngừa và phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng từ nội bộ

Chuyên gia tư vấn
14:35
Bảo mật mạng lưới nội bộ với các giải pháp bảo mật thiết bị đầu cuối nâng cao

Chuyên gia tư vấn
14:55
TIỆC TRÀ
15:15
Chiến lược bảo mật toàn diện với giải pháp quản trị SD-WAN tối ưu

Chuyên gia tư vấn
15:35
Phục hồi sau thảm hoạ: Làm thế nào để tái vận hành trong thời gian ngắn nhất?

Đại diện doanh nghiệp (Viễn thông, Vận tải & Logistics)
15:55
THẢO LUẬN
Chủ đề thảo luận

 


 • Xây dựng hệ thống Bảo mật vạn vật

 • Đo lường hiệu quả và cải thiện chất lượng hoạt động của hệ thống bảo mật

 • Tối ưu hoá tiềm năng trí tuệ nhân tạo/công nghệ máy học (AI/ML) và Dữ liệu lớn trong triển khai chiến lược bảo mật


 

Thành phần tham gia

 


 • Đại diện lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính

 • Đại diện công ty công nghệ

 • Đại diện doanh nghiệp (Viễn thông, Vận tải và Logistics,… )

 • Chuyên gia tư vấn

17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
 • Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 1, 3
 • Thời gian: 13:00 – 17:30

BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CHO KHÁCH HÀNG

13:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
13:30
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Đại diện lãnh đạo Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
13:35
Universal Privilege Management là gì và làm thế nào để tối ưu hóa trong tổ chức của bạn?

Chuyên gia tư vấn
13:55
Tích hợp bảo mật trong phát triển ứng dụng điện thoại với DevSecOps

Chuyên gia tư vấn
14:15
Nâng cao năng lực phòng chống gian lận với U.E.B.A và Hệ thống đánh giá rủi ro giao dịch trong thời gian thự

Chuyên gia tư vấn
14:35
Xác thực đa yếu tố (MFA), Xác thực sinh trắc và sự phát triển của Xác thực phi mật khẩu

Chuyên gia tư vấn
14:55
TIỆC TRÀ
15:15
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro an ninh mạng

Chuyên gia tư vấn
15:35
Tăng cường năng lực quản lý lỗ hổng nhằm ứng phó hiệu quả các cuộc tấn công phishing

Đại diện doanh nghiệp (Tài chính – Ngân hàng)
15:55
THẢO LUẬN
Chủ đề thảo luận

 


 • Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống bảo mật tích hợp công nghệ cao

 • Tầm quan trọng và phương thức Kiểm thử mức độ an toàn thông tin cho các thiết bị di động

 • Phòng chống tấn công mã độc


 

Thành phần tham gia

 


 • Đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Đại diện doanh nghiệp (Tài chính – Ngân hàng, Viễn thông, Thương mại điện tử,...)

 • Đại diện công ty công nghệ

 • Chuyên gia tư vấn

17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
 • Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 1, 2
 • Thời gian: 13:00 – 17:30