Home Đăng ký báo chí

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc đăng ký báo chí. Tất cả các phương tiện truyền thông được khuyến khích đăng ký trước bằng cách sử dụng quy trình đăng ký trực tuyến. Hệ thống đăng ký trực tuyến dễ sử dụng của chúng tôi giúp bạn dễ dàng yêu cầu như báo chí cho Vietnam Security Summit 2020

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Cô My Tăng
Phụ trách Báo chí & Truyền thông
Tel: +(84) 246 663 2450
Mobile: +(84) 97 970 0703