Home Diễn giả 2020

DIỄN GIẢ 2020

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH: AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NH N TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN

Ông Mark Lee
Giám đốc kinh doanh khu vực, RSA NetWitness Business (Khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc Đại lục)

Ông Eugene Low
Giám đốc khu vực ASEAN và Nam Á, Darktrace

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1:
“GIÁM SÁT VÀ BẢO VỆ TẬP TRUNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ
VÀ CÁC HẠ TẦNG QUAN TRỌNG QUỐC GIA”

Đang cập nhật

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2:
“BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI”

Ông Philip Hung Cao
Kiến trúc sư giải pháp, Palo Alto Networks

Bà Jolene Lim
Chuyên gia tư vấn kỹ thuật, RSA NetWitness Business (Đông Nam Á)

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3:
“BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA NGƯỜI DÙNG”

Ông Eugene Lin
Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Nhật Bản, BeyondTrust

Ông Nguyễn Trường Thắng
Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam