Home Liên hệ

Liên HỆ

THÔNG TIN  LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM

Bà Mai Triệu
Giám đốc Sự kiện
  • Điện thoại: 024 2213 6060
  • Di động: +(84) 972 028 897
  • Email: mai.trieu@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM DỰ

Anh Huy Lê
Phụ trách Khách tham dự
  • Điện thoại: +(84) 24 6663 2452
  • Di động: +(84) 989 080 388
  • Email: attendee@securitysummit.vn

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

Cô My Tăng
Phụ trách Truyền thông
  • Điện thoại: +(84) 24 6663 2452
  • Di động: +(84) 97 970 0703
  • Email: my.tang@iecgroup.com.vn

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cảm ơn bạn đã quan tâm tham gia Việt Nam Security Summit 2020. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm!