Home TÀI TRỢ | TRIỂN LÃM Đơn vị tài trợ | triển lãm 2019

SPONSORS 2019

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ ĐỒNG

TÀI TRỢ INTERNET

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

Tham gia Vietnam Security Summit 2020 để có cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với các đối tác tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, TÀI TRỢ, TRIỂN LÃM

Cô Triệu Quỳnh Mai
Giám đốc sự kiện

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 18
Mobile: 0972 028 897