Home TÀI TRỢ | TRIỂN LÃM Lý do tài trợ | triển lãm

LÝ DO TÀI TRỢ | TRIỂN LÃM

TĂNG CƯỜNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Quảng bá rộng rãi hình ảnh của công ty thông qua các chiến dịch truyền thông đa kênh được triển khai chuyên nghiệp và hiệu quả

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI
QUAN HỆ

Gặp gỡ, giao lưu với hàng trăm CEO, CISO, CIO, CSO để xây dựng, củng cố các mối quan hệ và cải thiện hiệu quả kinh doanh

GIỚI THIỆU VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mới nhất tới hàng trăm lãnh đạo phụ trách CNTT đang tìm kiếm giải các pháp bảo mật để đối phó với các thách thức an ninh thế hệ mới

NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG

Tiếp cận với các khách hàng, đối tác tiềm năng nhằm tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu thị trường và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp

THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO KHỐI

Khối Chính phủ

Trung ương và Địa phương

Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng | Bảo hiểm | Tài chính | Quốc phòng | Năng lượng & Tiện ích | Vận tải & Logistics | Bán lẻ & TMĐT | Viễn thông | Sản xuất | Truyền thông & Truyền hình | Y tế

Khác

Hiệp hội | Đại sứ quán | Tổ chức quốc tế | Trường đại học | Viện nghiên cứu.

THEO CHỨC VỤ

C-Level

CXO | Phó Chủ tịch | Giám đốc

Chủ tịch | CEO | Phó Chủ tịch | CISO| CSO | CIO | CTO | CDO (Giám đốc dữ liệu) | CDO (Giám đốc phụ trách Chuyển đổi số) | CRO | COO | Giám đốc CNTT

M-Level

Quản lý | Trưởng bộ phận

ICT & Bảo mật thông tin | Quản trị mạng và hệ thống | Quản trị rủi ro bảo mật | Phân tích dữ liệu | Hạ tầng và vận hành | IoT | Chuyển đổi số | Kiểm toán | GRC | Quản trị dự án

E-Level

Chuyên gia | Chuyên viên

Kỹ sư bảo mật CNTT | Chuyên gia tư vấn bảo mật | Chuyên viên mạng và hệ thống | Chuyên viên kỹ thuật | Chuyên viên phân tích và phát triển phần mềm, ứng dụng | Chuyên viên kiểm thử | Chuyên viên quản lý quy trình và tự động hoá

KHÁCH THAM DỰ TIÊU BIỂU 2019

cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác…

Tham gia Vietnam Security Summit 2020 để có cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với các đối tác tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, TÀI TRỢ, TRIỂN LÃM

Cô Triệu Quỳnh Mai
Giám đốc sự kiện

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 18
Mobile: 0972 028 897