LÝ DO QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG

NÂNG CAO
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Quảng bá rộng rãi hình ảnh của công ty thông qua các chiến dịch truyền thông đa kênh được triển khai chuyên nghiệp và hiệu quả

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI QUAN HỆ

Dễ dàng kết nối với các chuyên gia uy tín và các nhà lãnh đạo đầu ngành để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh trong thời gian ngắn

GIỚI THIỆU VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm/dịch vụ, gặp gỡ trực tiếp với những khách hàng quan trọng và đối tác tiềm năng

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU

Truyền tải những chia sẻ thực tiễn về phòng chống các cuộc tấn công an toàn bảo mật thông tin tại các phiên hội thảo chuyên sâu

THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO KHỐI NGÀNH

 

KHỐI CHÍNH PHỦ

Trung ương & Địa phương

 

KHỐI DOANH NGHIỆP

Ngân hàng - Dịch vụ Tài chính | Sản xuất | Năng lượng & Tiện ích | Viễn thông | Vận tải & Logistics| Bán lẻ & Thương mại điện tử | Đa phương tiện - Nội dung số

 

KHÁC

Chăm sóc sức khỏe | Xây dựng | Khách sạn | Giáo dục

THEO CHỨC VỤ

 

C-Level

CXO | CHỦ TỊCH | GIÁM ĐỐC

Chủ tịch | Phó chủ tịch | CEO | CISO | CSO | CIO | CTO | CDO (Giám đốc dữ liệu) | CDO (Giám đốc kỹ thuật số) | CRO | COO | Giám đốc ITal Officer) | CRO | COO | IT Directors

 

M-Level

QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

Bảo mật Công nghệ thông tin | Quản trị mạng và hệ thống | Quản trị rủi ro bảo mật | Phân tích dữ liệu | Hạ tầng và Vận hành | IoT | Chuyển đổi số | Kiểm toán | Quản trị Rủi ro & Tuân thủ | Quản trị dự án

 

E-Level

CHUYÊN GIA | CHUYÊN VIÊN

Kỹ sư CNTT | Tư vấn viên bảo mật| Chuyên viên mạng và hệ thống |Chuyên viên kỹ thuật | Kỹ sư phát triển phần mềm & ứng dụng | Chuyên viên kiểm thử | Tự động hóa & Kiểm soát quy trình

KHÁCH THAM DỰ TIÊU BIỂU 2021

cùng nhiều tổ chức khác…
Tham gia Vietnam Security Summit 2022 để có cơ hội quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận thức về thương hiệu và kết nối với các đối tác tiềm năng ĐĂNG KÝ NGAY!

ĐĂNG KÝ THAM GIA QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG/DIỄN GIẢ

Cô Triệu Quỳnh Mai Giám đốc sự kiện

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 18
Mobile: 0972 028 897