PRESS REGISTRATION

Thank you for your interest in joining Vietnam Security Summit 2022.

Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến sự kiện Vietnam Security Summit 2022.

Press credentials will be issued only to appropriately credentialed editors, reporters or other journalists from official press agencies. The final list of qualified members of the press will be selected by the Organizer.

Dưới đây là Mẫu Đăng ký đưa tin tại sự kiện dành cho nhà báo, phóng viên, bộ phận biên tập đến từ các cơ quan thông tin báo chí chính thức; Danh sách báo chí sẽ được thường trực Ban Tổ chức quyết định.

If your press accreditation requirements are not met, your registration will automatically be reclassified as attendee registration.

Nếu các yêu cầu đăng ký đưa tin của Quý vị không được đáp ứng, đăng ký của Quý vị sẽ tự động được phân loại là đăng ký người tham dự.

Not news media or press? Register here as an attendee

Nếu Quý vị không phải nhà báo nhưng là khách chuyên ngành và có nhu cầu tham dự sự kiện, vui lòng đăng ký tham dự tại đây

PRESS REGISTRATION

Loading

For further inquiries, please contact

Ms. Quynh Bui

Marketing & Public Relations Manager
Tel: +(84) 854 25 3636
Tel: +(84) 246 663 2450  ext. 14