Ông William Chua

Ông William Chua
Trưởng bộ phận Kinh doanh, Prisma Cloud, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
Palo Alto Networks

 

| TIỂU SỬ

Ông William Chua hiện đang là lãnh đạo nhóm chuyên gia bán hàng của Prisma Cloud tại ASEAN, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhóm của anh ý phụ trách việc giới thiệu và hướng dẫn triển khai các giải pháp bảo mật, DevSecOps và giúp phát triển khung bảo mật public cloud toàn diện cho khách hàng.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
 

Bảo mật đám mây là một môn thể thao đồng đội: Làm cách nào đê chúng ta có được chiến thắng

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Prisma Cloud giúp các nhóm bảo mật và những chuyên gia bảo mật phát triển các ứng dụng của họ, từ code đên cloud.
Tìm hiểu cách nền tảng bảo mật Prisma Cloud của Palo Alto Networks bảo vệ code của những nhà phát triển, ứng dụng Cloud, khối lượng công việc trên đám mây, cơ sở hạ tầng đám mây, dữ liệu đám mây, mạng ứng dụng và API đám mây.
Bạn có được giao nhiệm vụ bảo mật các ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây không? Làm cách nào để bạn theo kịp các kiến trúc sáng tạo mới nổi và các công cụ bảo mật đám mây mới? Làm cách nào để bạn áp dụng DevOps một cách an toàn và phân phối nhanh chóng liên tục?
Tìm giải pháp thích ứng cho những vấn đề này với Prisma Cloud