Liên hệ

Liên hệ

Tài trợ, Triển lãm & Đăng ký phát biểu tại sự kiện
Bà Nguyễn Vân Anh
Tổng giám đốc – Tập đoàn IEC
Điện thoại: 0246 663 2450
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn

Tập đoàn IEC
Địa chỉ: 66 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0246 663 2450
Email: info@iecgroup.com.vn

Kết nối

Loading