THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO NGÀNH

KHỐI CHÍNH PHỦ
Bộ Thông tin và Truyền thông| Bộ Công An |Bộ Quốc Phòng | Ban Cơ yếu Chính phủ | Văn phòng Chính phủ | Bộ Công Thương | Các Sở, ban ngành trung ương và địa phương khác

DOANH NGHIỆP
Ngân hàng | Bảo hiểm| Dịch vụ Tài chính| Quốc phòng | Năng lượng & Tiện ích | Vận tải & Logistics| Bán lẻ & TMĐT | Viễn thông | Sản xuất| Truyền thông & Truyền hình | Dược phẩm & Y tế, etc.

KHÁC
Hiệp hội | Đại sứ quán| Tổ chức Quốc tế | Trường Đại học | Viện nghiên cứu, etc.

THEO CHỨC VỤ

C-level
CXO | VP | DIRECTOR

Chủ tịch / CEO / Phó Chủ tịch | CISO/ CSO / CIO / CTO | CDO (Giám đốc dữ liệu) | CDO (Giám đốc kỹ thuật số) | CRO / COO | Giám đốc CNTT

M-level
QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

CNTT & Truyền thông | Bảo mật thông tin | Quản trị mạng và hệ thống | Quản trị rủi ro | Phân tích dữ liệu | Hạ tầng và vận hành | Phòng chống gian lận | IoT | Chuyển đổi số | Kiểm toán/ GRC | Đổi mới & Chiến lược | Quản trị dự án | Quyền riêng tư | Bảo mật CNTT & Truyền thông | Quản trị rủi ro bảo mật

E-level
CHUYÊN GIA | CHUYÊN VIÊN

Kỹ sư phát triển phần mềm & ứng dụng | Tư vấn viên/Chuyên gia | Chuyên viên mạng và hệ thống | Phân tích ứng phó sự cố máy tính (CIRT) | Chuyên viên điều tra kỹ thuật

ĐĂNG KÝ THAM GIA QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG/DIỄN GIẢ

Cô Triệu Quỳnh Mai
Giám đốc sự kiện

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 18

Mobile: 0972 028 897

Email: mai.trieu@iecgroup.com.vn