Ông Bùi Trung Thành

Ông Bùi Trung Thành
Chuyên gia tư vấn giải pháp
Công ty Cổ phần an ninh mạng Việt Nam VSEC

 

| TIỂU SỬ

Anh Trung Thành đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn các giải pháp về Viễn thông, CNTT, Cloud và ATTT cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước khi tới với VSEC, anh Thành đã từng giữ vị trí tư vấn giải pháp – một trong những vị trí quan trọng tại các công ty Viễn thông, CNTT như COMIT, SaoBacDau Telecom, Mobicast,…
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Đánh giá và cải thiện khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công APT

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Sử dụng đội ngũ RedTeam giúp mô phỏng các tác động của các cuộc tấn công thành công, và mô phỏng những công việc thực hiện cho đội ngũ BlueTeam trước các cuộc tấn công. Từ đó nhằm đánh giá và cải thiện các biện pháp phòng thủ để gia tăng khả năng bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức trước các cuộc tấn công APT. – RedTeam là gì? Mục tiêu của RedTeam là gì? – Phân biệt giữa việc thực hiện RedTeam và Pentest thông thường. – Giới thiệu về quy trình thực hiện RedTeam và một số phương thức, tiêu chuẩn sử dụng trong RedTeam.