Ông David Turkington

Ông David Turkington
Giám đốc Công nghệ, Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu (GSMA)

 

| TIỂU SỬ

Ông David đã làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật mạng di động trong 35 năm, kinh nghiệm của ông bao gồm các tiêu chuẩn, triển khai và tối ưu hóa hệ thống mạng, mạng và bảo mật, phân tích và học máy. Ông bắt đầu làm việc tại bộ phận Hệ thống Di động, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu viễn thông tại Martlesham Heath, Anh và làm việc tại Anh, Hoa Kỳ, Hồng Kông và khắp Châu Á. Tại GSMA, ông chịu trách nhiệm điều phối các sáng kiến công nghệ công nghiệp di động, bao gồm 5G, AI và IOT trong Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. David là một thành viên của Viện Kỹ thuật và Công nghệ và là một Kỹ sư công chứng.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Chương trình đảm bảo an toàn thiết bị mạng của GSMA cho thiết bị viễn thông