Ông Hồ Trọng Đạt

Ông Hồ Trọng Đạt
Phó giám đốc Trung tâm An toàn thông tin
VNPT

 

| TIỂU SỬ

Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông công nghệ thông tin và 15 năm trong lĩnh vực An toàn an ninh mạng, ông Hồ Trọng Đạt – CISSP đã tham gia nhiều dự án trọng điểm của Tập đoàn về hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin và An toàn thông tin.
    • Dự án xây dựng hạ tầng mạng Điều hành sản xuất kinh doanh 63 tỉnh/thành phố
    • Dự án triển khai hạ tầng mạng trục IP/MPLS của VNPT
    • Dự án phát triển giải pháp IoT Guard bảo vệ cho các thiết bị IoT
    • Chứng chỉ CISSP.
 
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
Nguy cơ lộ lọt dữ liệu và Chiến lược ứng phó của VNPT

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Dữ liệu đang là một trong những đối tượng bị tấn công hàng đầu trong an toàn an ninh mạng hiện nay. Ứng phó lộ lọt dữ liệu là bài toán luôn luôn thách thức các nhà quản trị An toàn thông tin. Việc xây dựng chiến lược để phòng chống lộ lọt, bảo vệ tính Bí mật – Toàn vẹn – Sẵn sàng (CIA) của dữ liệu là việc đầu tiên của nhà quản trị. Ứng dụng Binh pháp Tôn Tử đã có từ 2500 năm trước vào bảo vệ dữ liệu trên môi trường không gian mạng là một chiến lược độc đáo của VNPT.