ÔNG LÊ CÔNG PHÚ

ÔNG LÊ CÔNG PHÚ
Phó Giám đốc
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt nam

 

| TIỂU SỬ

Ông Lê Công Phú – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt nam (Trung tâm VNCERT/CC), hiện tại ông đang đảm nhiệm vai trò phụ trách mảng nghiên cứu phát triển, đánh giá bảo mật, điều phối, ứng cứu sự cố và các hoạt động liên quan đến mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. 

Trước khi gia nhập Trung tâm VNCERT/CC, ông Phú từng làm việc với vai trò quản lý tại PwC, một trong bốn Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn thông tin, ông đã từng tham gia vào nhiều dự án quan trọng, giúp các cơ quan Chính phủ, tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn kinh tế cải thiện, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, giảm thiểu rủi ro trước các cuộc tấn công từ không gian mạng.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
 

Tái hiện thực tiễn hoạt động ứng cứu và hỗ trợ điều tra số trên nền tảng DFLab