Ông Ngô Tấn Vũ Khanh

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh
Giám đốc khách hàng doanh nghiệp
Kaspersky Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Ông Khanh là một trong những chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong Hệ thống Thông tin quản lý và Máy tính tại các công ty hàng công nghệ hàng đầu như Microsoft, Oracle, DXC Technology và Kaspersky. Với mong muốn hỗ trợ phát triển Fintech trong nước, ông là người đồng sáng lập Viện Fintech thuộc Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ngô Tấn Vũ Khanh nhận được bằng Tiến sĩ ngành Hệ thống Quản lý Thông tin của trường Đại học Soongsil tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2012, Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Hệ thống Thông tin Máy tính của Viện Công nghệ Châu Á tại Bangkok Thái Lan năm 2008 và Cử nhân Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2004

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY