Ông Nguyễn Trọng Huấn

Ông Nguyễn Trọng Huấn
Trưởng Bộ phận tư vấn giải pháp
Kaspersky Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh mạng, Ông Nguyễn Trọng Huấn là một chuyên gia hàng đầu tại Kaspersky, chuyên tư vấn các Giải pháp và Dịch vụ Doanh nghiệp cho các khách hàng ở Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Ông đã tham gia và dẫn dắt nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực này, như các dự án SOC, Phòng Thí nghiệm Phân tích Mối đe dọa Quốc gia, các dự án Chính phủ và các dự án doanh nghiệp lớn.
Ông cũng là Thành viên của Hội đồng Chuyển đổi Số của Cục Phát triển Doanh nghiệp và Chuyên gia Chứng nhận của Kaspersky, sở hữu kiến thức toàn diện về An ninh mạng trong Chuyển đổi Số và các giải pháp của Kaspersky, giúp ông có thể tư vấn và hỗ trợ triển khai An ninh mạng hiệu quả cho các doanh nghiệp.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Hiện đại hóa giải pháp phát hiện và phòng ngừa các mối đe dọa nguy hiểm

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Năm 2022, chứng kiến sự gia tăng đáng kể của những sự cố an ninh mạng, với các ứng dụng công khai, tài khoản bị xâm phạm, email độc hại là những vector tấn công chủ yếu. Tình trạng này càng thêm khó khăn do sự thiếu hụt của nhân lực an ninh mạng chất lượng, sự thiếu nhận thức về bảo mật và sự khẩn cấp trong cộng đồng về vấn đề an ninh mạng. Doanh nghiệp cần có một khuôn khổ an ninh mạng toàn diện để đảm bảo an toàn cho tổ chức và tăng cường khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công mạng.