Ông Phan Đông

Ông Phan Đông
Kỹ sư tư vấn
Fortinet

 

| TIỂU SỬ

Ông Phan Đông là nhà tư vấn giải pháp tại Fortinet Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kiến trúc sư giải pháp cho các hệ thống mạng và bảo mật của khu Campus / Trung tâm dữ liệu. Trước khi gia nhập Fortinet, ông đã làm việc tại NTT Limited với tư cách là trưởng nhóm Giải pháp Thực hành GTM cấp cao.

Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn bảo mật và mở rộng các kiến thực kỹ thuật về các giải pháp của Fortinet cho các khách hàng và đối tác tại thị trường phía Nam của Việt Nam.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
 

Bảo mật tất cả hành trình ứng dụng trên môi trường đám mây

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY