Ông Vũ Minh Nhựt

Ông Vũ Minh Nhựt
Kỹ sư hệ thống cao cấp
Veeam Software

 

|TIỂU SỬ

Ông Vũ Minh Nhật là một kỹ sư hệ thống cao cấp của Veeam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lĩnh vực trọng tâm của ông với vai trò của một kỹ sư là quản trị dự án và tư vấn cho các công nghệ CNTT khác nhau, đặc biệt là bảo mật dữ liệu và điện toán đám mây.

Sự nghiệp của ông được bắt đầu trong môi trường Tích hợp Hệ thống, với kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, ông hiện đang đảm nhiệm chính quá trình phát triển kinh doanh và quảng bá các nghiên cứu, giải pháp, công nghệ và các ứng dụng thực tiễn tốt nhất đến các khách hàng.
Ông là một người với động lực, sự kiên trì, tập trung và chú trọng đến kết quả. Ông cũng đặc biệt tin tưởng vào tầm quan trọng của vào việc tạo điều kiện cho các mọi người trở thành các nhà lãnh đạo ở mọi cấp bậc và giúp họ giữ lấy nguồn sức mạnh và lan toả các giá trị. Ông Nhựt luôn tạo cho bản thân các thử thách để học hỏi các kiến thức mới và tạo nên những dấu ấn quan trọng.
 


| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Nền tảng bảo vệ hệ thống dữ liệu tổ chức, doanh nghiệp

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Giải pháp hoàn thiện để cung cấp Bảo mật dữ liệu, Phục hồi dữ liệu và Tự do dữ liệu cho toàn bộ môi trường lai của bạn.