Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

 

| TIỂU SỬ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Thiếu tướng Giang đã công tác trong lĩnh vực an ninh mạng từ năm 2011 đến nay
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY