Ông Li Hai

Ông Li Hai
Giám đốc an ninh bảo mật, Ban Quan hệ Chính phủ và Truyền thông
Huawei khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 

| TIỂU SỬ

Thạc sĩ tại Đại học Vũ Hán, Trung Quốc
Hơn 16 năm hoạt động trong ngành CNTT, Hơn 16 năm công tác tại Huawei
10 năm làm việc tại phòng Sản phẩm và giải pháp Marketing
Hơn 7 năm trong lĩnh vực An ninh mạng, Quan hệ chính phủ và Truyền thông
Hơn 7 năm quan hệ và hợp tác với nhiều cơ quan an ninh CNTT quốc tế: BSI Đức, ANSSI Pháp, INCIBE Tây Ban Nha, ENISA EU, CSM Malaysia, NCSA Thái Lan, BSSN Indonesia, DICT Philippines, MPTC Campuchia, MTC Lào, CERT Sri Lanka, NTA Nepal, MIIT & CAICT Trung Quốc, OIC-CERT về các vấn đề an ninh CNTT như: an ninh 5G, an ninh đám mây, an ninh AI và các lĩnh vực khác.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Bảo mật dữ liệu cho nền kinh tế số thịnh vượng

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY