Ông Nathan Neo

Ông Nathan Neo
Kỹ sư cao cấp
Cloudflare

 

| TIỂU SỬ

Ông Nathan là một Kỹ sư cao cấp đến từ Cloudflare. Với kinh nghiệm bao quát về Tường lửa ứng dụng Web WAF (Web Application Firewall), quản lý bot, bảo mật API và giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ 
(DDoS). Là một thành viên của Cloudflare, Nathan đã thành công cung cấp các giải pháp bảo mật sáng tạo, bảo vệ các tổ chức khỏi các mối đe dọa mới nổi. Với chuyên môn của mình, ông đã giúp các doanh nghiệp bảo vệ các ứng dụng web của họ, nâng cao trải nghiệm người dùng và chống lại các hoạt động gây hại. 
 
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
 
Nền tảng Cloudflare One – nền tảng bảo mật mạng của tương lai

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Phần trình bày này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách Cloudflare có thể giúp bảo mật hình thức làm việc kết hợp và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh doanh thông qua việc áp dụng nguyên tắc Zero Trust và mô hình kiến trúc SASE. Nó lý giải cách ZTNA cho phép truy cập an toàn vào tài nguyên nội bộ và đám mây. Bài trình bày cũng thảo luận về vai trò của Secure Web Gateway trong việc chống lại các mỗi đe dọa trên Internet bằng cách dựa vào thông tin về mối đe dọa toàn diện của Cloudflare và nhấn mạnh việc tích hợp kiến trúc Zero Trust vào các hệ sinh thái hiện có. Cách tiếp cận thân thiện với người dùng của Cloudflare cho phép tích hợp liền mạch với các nhà cung cấp hiện tại của bạn. Nó cũng nhấn mạnh lợi ích của việc áp dụng kiến trúc SASE và các nguyên tắc Zero Trust, bao gồm giảm bề mặt tấn công và giảm thiểu chi phí vi phạm.