Home Liên hệ

Liên HỆ

THÔNG TIN  LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, QUẢNG BÁ & TRUYỀN THÔNG

Bà Mai Triệu
Giám đốc Sự kiện
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 18
 • Di động: 0972 028 897
 • Email: mai.trieu@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM DỰ

Chị Hồng Nguyễn
Phụ trách Khách tham dự
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 15
 • Di động: 0973 466 428
 • hong.nguyen@iecgroup.com.vn
Chị Nhi Nguyễn
Phụ trách Khách tham dự
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 15
 • Di động: 0973 559 929
 • Email: attendee@securitysummit.vn

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

Chị Quỳnh Bùi
Phụ trách Truyền thông

 • Điện thoại: 024 6663 2450 máy lẻ 14
 • Di động: 0854 253 636
 • Email: quynh.bui@iecgroup.com.vn

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cảm ơn bạn đã quan tâm tham gia Vietnam Security Summit 2022. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm!

Loading