DIỄN GIẢ 2022

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
AN TOÀN THÔNG TIN CHO NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ
BỀN VỮNG

ÔNG NGUYỄN THÀNH PHÚC
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Ông Lê Quang Hà
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

ÔNG PHẠM ANH TUẤN
Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Hiện đại hóa Công nghệ Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG
Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

ÔNG PHÓ ĐỨC GIANG
Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

ÔNG LÊ CÔNG PHÚ
Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt nam

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

Đại tá PGS.TS Trần Đức Sự
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Ông Phạm Minh Thuấn
Phó Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Ông Xiaoxin Gong
Chuyên gia cao cấp Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei

Ông Tim McKenzie
Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Giảng viên Học viện SANS

Ông Nguyễn Minh Hải
Chuyên gia giải pháp, Fortinet Việt Nam

Ông Vũ Ngọc Anh
Chuyên gia cấp cao, Trellix

Bà Yaki Yang
Giám đốc dự án, Hikvision

ÔNG VŨ ANH TIẾN
Chuyên gia chính mảng an toàn bảo mật Frost & Sullivan

Ông Bùi Danh Tuyên
Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
BẢO VỆ DỮ LIỆU SỐ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Ông Valerian Rossigneux
Giám đốc kỹ thuật, Crowdstrike

Ông Joe Cunningham
Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro, Visa Châu Á – Thái Bình Dương

Ông Đinh Trọng Du
Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Công ty TNHH điện tử Samsung Vina

ÔNG LÊ ĐỨC ANH
Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Group-IB

Ông Phạm Quỳnh Thắng
Tổng giám đốc, Allied Telesis Việt Nam

Ông Hollis Valencia
Trưởng Bộ phận Tư vấn tiền bán hàng, Đông Nam Á

Ông Vũ Thế Hải
Trưởng phòng SOC (Trung tâm điều hành An ninh mạng), Công ty Cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam (VSEC)

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI ỨNG PHÓ CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG TRONG TƯƠNG LAI

Thiếu tướng Tống Viết Trung
Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Tư lệnh 86

Ông Vũ Lê
Kỹ sư giải pháp an ninh, Sophos

Bà Aditi Jain
Giám đốc sản phẩm, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.

Ông Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc công nghệ , Mi2 JSC

ÔNG LAU YAN QING
Chuyên gia cao cấp, Delinea

Ông Vũ Đỗ Khanh
Cố Vấn Điều Hành, PLATFORMBASE

Ông Robert Laurie
Kỹ sư an toàn thông tin, David Lynas Consulting

ÔNG NGUYỄN LÊ THÀNH
Phó Tổng Giám đốc, VNG

ÔNG NGUYỄN TRUNG TÍN
Tổng Giám đốc Polaris Infosec