Home Speakers Đại tá Nguyễn Ngọc Cương

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Bộ Công An

 

| TIỂU SỬ

– Từ tháng 11/1995: Giảng viên tại Khoa Toán – Tin, Học viện An ninh Nhân dân; giảng dạy các bộ môn về  lập trình máy tính, mạng và giao tiếp máy tính, bảo mật thông tin và dữ liệu- 2008 – 2016: Trưởng Khoa Toán – Tin, Học viện An ninh Nhân dân

– 2016 – 5/2020: Đại tá, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Công an

– 5/2020: Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Xu hướng tội phạm mạng tại Việt Nam giai đoạn 2020-2023

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY