Home Speakers Ông Joe Cunningham

Ông Joe Cunningham

Ông Joe Cunningham
Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro, Visa Châu Á – Thái Bình Dương
.

 

| TIỂU SỬ

Ông Joe Cunningham là Giám đốc Quản lý Rủi ro của Visa tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Quản lý Rủi ro Toàn cầu và Chủ tịch Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Visa, ông Joe Cunningham lãnh đạo đội ngũ cán bộ tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chịu trách nhiệm cung cấp các Dịch vụ Quản lý Rủi ro trong khu vực và xây dựng chiến lược quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Visa.

Quản lý rủi ro là một mảng kinh doanh trọng yếu và cũng là lợi thế kinh doanh lớn của Visa. Năng lực quản lý rủi ro của Visa bao gồm một hệ thống các sản phẩm và dịch vụ có độ phức tạp cao mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng và các đối tác khác; cũng như các chương trình toàn cầu nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, phòng ngừa gian lận, bảo vệ thương hiệu và an ninh, an toàn hệ sinh thái thanh toán của Visa.

Ông Joe bắt đầu làm việc tại bộ phận Công nghệ Toàn cầu từ năm 2008 ở trụ sở chính toàn cầu của Visa tại San Francisco, chịu trách nhiệm về các yếu tố tương lai cho toàn bộ chương trình công nghệ của Visa. Bắt đầu với trách nhiệm xây dựng chiến lược công nghệ dài hạn của Visa, vai trò của ông được mở rộng sang lãnh đạo các chương trình nghiên cứu công nghệ và đổi mới sáng tạo dài hạn của Visa cũng như phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chíp, thanh toán không tiếp xúc và thanh toán di động.

Từ năm 2009 đến 2015, ông Joe là đại diện của Visa tại Ban Điều hành của EMVCo, tổ chức công nghệ thanh toán toàn cầu chịu trách nhiệm đảm bảo sự tương thích và an ninh của các sản phẩm sử dụng chip: bao gồm thanh toán tiếp xúc, không tiếp xúc và NFC di động. Từ năm 2014, ông bắt đầu đảm nhiệm vai trò Giám đốc Quản lý Rủi ro của Visa tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Joe sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Ireland, đã từng làm việc tại Vương quốc Anh, New Zealand, Úc và Hoa Kỳ. Ông có bằng MBA tại Đại học Kinh doanh Melbourne chuyên ngành Chiến lược Đổi mới Sáng tạo và bằng danh dự về Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Ông sống ở Singapore với vợ, bà Michelle, và hai con nhỏ.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Các vấn đề an toàn thông tin trong thương mại điện tử

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Một trong những ảnh hưởng tích cực của đại dịch Covid-19 là sự thay đổi mạnh mẽ về bản chất của thương mại kỹ thuật số.

Với nhiều người tham gia kết nối trực tuyến hơn và bởi vì các cửa hàng vẫn dừng hoạt động, thương mại điện tử tăng trưởng theo cấp số nhân.

Nghiên cứu của Visa chỉ ra rằng 2/3 người tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Á mua sắm trực tuyến và sử dụng dịch vụ ngân hàng di động nhiều hơn trong thời gian đại dịch.

70% trong số những người tiêu dùng này đang nỗ lực tiến tới hoàn toàn không sử dụng tiền mặt.

Đại dịch đã thúc đẩy chuyển đổi số một cách nhanh chóng.

Sự thay đổi đột phá này cũng ẩn chứa nhiều vấn đề về quản lý rủi ro và an ninh thanh toán.